Restauratie langgevelboerderij

Restauratie en renovatie van monumentale langgevelboerderij te Best.

Bestaande gevels en kozijnen zijn zorgvuldig gerestaureerd. Daar waar staldeuren hebben gezeten is de gevelopening terugliggend ingevuld met een donker kozijn, zodat het ook nu nog als ‘gat’ te ervaren is. Het interieur is op een hedendaagse wijze ‘los’ in de ruimte geplaatst. Hierdoor is bijvoorbeeld in het stalgedeelte de hoogte nog ervaarbaar, zijn er verrassende doorkijkjes en bepalen de oude spanten mede de sfeer.