Montfortkapel

In opdracht van de gemeente Oirschot hebben wij de monumentale Montfortkapel bouwkundig uitgewerkt. Er is bekend dat al in de 14e eeuw op deze plek een slot stond. Sweerts de Landas brak dit slot in 1775 af en bouwde er het kasteel wat nu nog steeds het centrale gedeelte van het kloostercomplex vormt. De Montfortkapel is in 1910 gebouwd door de Montfortanen als kapel bij hun opleidingshuis op landgoed Groot Bijstervelt.

De Montfortkapel is, in samenwerking met ingenieursbureau Coenradie, volledig 3-dimensionaal ingemeten en door ons uitgetekend. Door deze wijze van werken is het gebouw uiterst nauwkeurig te tekenen en zijn realistische beelden te maken die gebruikt kunnen worden voor mogelijke herbestemming.

Naast het uitwerken van de Montfortkapel hebben wij ook een plan ontworpen voor de herbestemming van landgoed Groot Bijstervelt.