Belvertshoeve

Ontworpen als een dorpje, duurzame huisvesting voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of diverse (gedrags)problematieken. Uniek is dat op een en dezelfde locatie midden in de bossen van Oisterwijk zowel wonen, leren en werken kunnen worden aangeboden.