Ideeën op papier, of liever gezegd op een beeldscherm, zijn geduldig. Natuurlijk, we schetsen graag en zorgen voor gedetailleerde ontwerpen. Wat ons betreft blijft het daar niet bij. Het gaat immers om het echte eindresultaat.

Om die reden zijn we ook graag nauw betrokken bij de realisatie van onze ideeën. We zijn veelvuldig op de bouwplaats te vinden om de bouw te begeleiden en de afstemming tussen alle betrokkenen te coördineren. Ook dat is Bouwkunst.

“Van de eerste schets tot de laatste spijker.”

Vergunningentraject | bouwbesluit en vergunning aanvraag.
Aanbesteding | contractvorming en garanties
Uitvoering | bouwmanagement, bouwbegeleiding en kostenbeheersing